Активности

Циљеви и задаци

Глобална група зелених - Земља се оснива ради остваривања циљева у области заштите животне средине, заштите еколошких људских права и едукације у области заштите животне средине и одрживог пољопривредног развоја, као и промоције научне и културне сарадње између Републике Србије и Јапана.То су следећи циљеви и задаци:

 1. Повезивање науке и друштва;
 2. Промоција одговорног истраживања и иновација;
 3. Заштита и унапређење социјалних и економских људских права, као и подршка младима и старијима;
 4. Промоција квалитетног образовања у области заштите животне средине и одрживог развоја;
 5. Промоција здраве производње хране;
 6. Успостављање сарадње између истраживача из Републике Србије, Јапана и других земаља;
 7. Успостављање сарадње између школа сличних образовних профила из Републике Србије и Јапана и неговања пријатељства између народа Јапана и Србије;
 8. Остваривање свих осталих циљева који могу да допринесу развоју или промоцији питања од значаја за Удружење Глобална група зелених - Земља.

Активности

Ради остваривања својих циљева Удружење предузима следеће облике активности:

 1. Повезивање науке и друштва, кроз организовање стручних скупова, научно популарних скупова, саветовања, семинара, снимање документарних филмова и других облика едукације и стручног усавршавања у овој области;
 2. Промоција одговорног истраживања и иновације;
 3. Сарадња са универзитетима, школама, стручним удружењима и другим организацијама у земљи и иностранству које се баве истим или сличним активностима;
 4. Организација стручњака за рад на научним, стручним и истраживачким пројектима из домена заштите животне средине;
 5. Промоција заштите и унапређења социјалних и економских људских права и подршку талентованим младима људима;
 6. Промоција квалитетног образовања у области заштите животне средине, одрживог развоја и циркуларне економије уз промоцију значаја развијања свести о заштити природе и праву на здраву животну средину;
 7. Промоција здраве производње хране и употребе природних органских и неорганских материјала у циљу одрживог развоја пољопривреде;
 8. Успостављање сарадње између истраживача из Републике Србије, Јапана;
 9. Успостављање сарадње између школа сличних образовних профила из Републике Србије и Јапана;
 10. Нега пријатељства између народа Јапана и Републике Србије, кроз промоцију културе, уметности, науке и технологије;
 11. Предузимање свих адекватних мера и активности за остваривање друштвено одговорних циљева и циљева Удружења, кроз активан рад органа Удружења и чланова Удружења;
 12. Удружење предузима све друге видове активности који су у складу са циљевима и принципима рада Удружења Глобална група зелених - Земља.