Завршене активности

Активности у периоду 2020-2021

 1. Организовање веб семинара у оквиру пројекта Enviro Improve.

Активности у 2019. години

 1. Предавање након радионице о еколошкој биотехнологији за ученике Средње школе „V београдска гимназија“ у Београду (мај 2019).
 2. Предавање о микробиологији животне средине за учеснике на догађају Ноћ истраживача одржаном у Смедереву, Србија (септембар 2019).
 3. Додатне активности за пројекат: JICA Partnership Program за унапређење животне средине у Панчеву, Србија кроз сарадњу између академске заједнице, владе, индустрије и грађана (април - октобар 2019).
 4. Предавање у оквиру обележавања Међународне године периодног система хемијских елемената (ИИПТ2019) - „Задужбина Илије М. Коларца“ (октобар 2019).
 5. Састанци широм Србије са званичницима градова Панчева, Ужица, Београда, Министарства заштите животне средине Републике Србије (јануар-новембар 2019).

Активности у 2018. години

 1. Предавање након радионице о еколошкој биотехнологији за ученике Средње школе „Свети Сава“ у Београду (мај 2018).
 2. Састанци широм Србије са званичницима градова Панчева, Ужица, Београда, Министарства заштите животне средине Републике Србије (јануар-децембар 2018).
 3. Додатне активности за пројекат: Семинар и радионица: Заштита животне средине, превенција, праћење и санација - широм света и наша искуства финансирана од Министарства заштите животне средине Републике Србије, Зелени фонд (новембар 2018).

Активности у 2017. години

 1. Предавање након радионице о еколошкој биотехнологији за ученике Средње школе „Свети Сава“ у Београду (мај 2017.).
 2. Ширење информација о зеленој хемији и кружној економији организовано за представнике неколико институција из Србије (јун 2017).
 3. Три округла стола између истраживача са Хемијског факултета, Медицинског факултета, Машинског факултета и Електротехничког факултета са Универзитета у Београду са циљем проширења знања и сарадње међу овим мултидисциплинарним стручњацима (септембар / октобар 2017.).