Активности које су претходиле оснивању

  1. Радионица на Хемијском факултету Универзитета у Београду уз учешће стручњака из Јапана (октобар 2012). Активност реализована уз подршку JICA follov-up пројекта.
  2. Округли сто између истраживача из Јапана и Србије у организацији Српског хемијског друштва под насловом „Изградња капацитета за сарадњу Србије и Јапана“ одржан је у Вршцу у оквиру конференције „Envirochem2013“ на Палићуу, Србија (јун 2013.) Активност реализована уз подршку Српског хемијског друштва и Хемијског факултета, Универзитета у Београду.
  3. Посета средњој пољопривредној школи у Какогава и промоција пријатељства и сарадње између Србије и Јапана (октобар 2014). Активност реализована уз подршку Јапанског друштва за промоцију науке.
  4. Округли сто између истраживача из Јапана и Србије, под називом „Заштита животне средине без граница“ одржан је на Палиц́у у оквиру конференције „Енвироцхем2015“ у организацији Српског хемијског друштва (јун 2015.) Активност је реализована уз подршку JICA grassroot пројекта и Српског хемијског друштва .
  5. Радионица под називом „Перзистентни органски загађивачи у животној средини - ситуација у Панчеву, Србија“, је организована од стране службеника градске управе Панчева, професора панчевачких средњих школа, индивидуалних пољопривредних произвођача, представника индустријске зоне Панчево и грађана (јануар 2016.). Активност је реализована уз подршку пројекта JICA grassroot.
  6. Пројекат симпозијума у Панчеву за градске службенике Панчева, професоре гимназија из Панчева, индивидуалне пољопривредне произвођаче, представнике индустријске зоне Панчево, грађане, истраживаче, представнике Министарства пољопривреде и заштите животне средине Републике Србије (јануар 2017). Активност реализована уз подршку пројекта JICA grassroot.