Пројекти

  1. Јачање капацитета за билатералну сарадњу између ИХТМ-а (Институт за хемију, технологију и металургију, Београд, Србија) и HPIES (Hyogo Prefectural Institute of Environmental Sciences, Kobe, Japan) у циљу заједничког истраживања о присуству и понашању трајних органских загађивача (POPs) у речним седиментима Србије (2012)
  2. Изградња капацитета за анализу и мера смањења трајних органских загађивача у Србији (2014-2017). - JICA grassroot
  3. Побољшање животне средине у Панчеву (Србија) кроз сарадњу између академске заједнице, владе, индустрије и грађана - Enviro Improve