O nama

Globalna grupa zelenih - Zemlja je nevladina organizacija, dobrovoljna, nestranačka i neprofitna asocijacija fizičkih i pravnih lica, osnovana na neodređeno vreme, radi ostvarivanja ciljeva u oblasti zaštite životne sredine, zaštite ekoloških ljudskih prava i edukacije u oblasti zaštite životne sredine i održivog poljoprivrednog razvoja, kao i promocije naučne i kulturne saradnje između Republike Srbije i Japana.