Završene aktivnosti

Aktivnosti periodu 2020-2021

 1. Organizovanje web seminara u okviru projekta Enviro Improve.

Aktivnosti u 2019. godini

 1. Predavanje nakon radionice o ekološkoj biotehnologiji za učenike Srednje škole „V beogradska gimnazija“ u Beogradu (maj 2019).
 2. Predavanje o mikrobiologiji životne sredine za učesnike na događaju Noć istraživača održanom u Smederevu, Srbija (septembar 2019).
 3. Dodatne aktivnosti za projekat: JICA Partnership Program za unapređenje životne sredine u Pančevu, Srbija kroz saradnju između akademske zajednice, vlade, industrije i građana (april - oktobar 2019).
 4. Predavanje u okviru obeležavanja Međunarodne godine periodnog sistema hemijskih elemenata (IIPT2019) - „Zadužbina Ilije M. Kolarca“ (oktobar 2019).
 5. Sastanci širom Srbije sa zvaničnicima gradova Pančeva, Užica, Beograda, Ministarstva zaštite životne sredine Republike Srbije (januar-novembar 2019).

Aktivnosti u 2018. godini

 1. Predavanje nakon radionice o ekološkoj biotehnologiji za učenike Srednje škole „Sveti Sava“ u Beogradu (maj 2018).
 2. Sastanci širom Srbije sa zvaničnicima gradova Pančeva, Užica, Beograda, Ministarstva zaštite životne sredine Republike Srbije (januar-decembar 2018).
 3. Dodatne aktivnosti za projekat: Seminar i radionica: Zaštita životne sredine, prevencija, praćenje i sanacija - širom sveta i naša iskustva finansirana od Ministarstva zaštite životne sredine Republike Srbije, Zeleni fond (novembar 2018).

Aktivnosti u 2017. godini

 1. Predavanje nakon radionice o ekološkoj biotehnologiji za učenike Srednje škole „Sveti Sava“ u Beogradu (maj 2017.).
 2. Širenje informacija o zelenoj hemiji i kružnoj ekonomiji organizovano za predstavnike nekoliko institucija iz Srbije (jun 2017).
 3. Tri okrugla stola između istraživača sa Hemijskog fakulteta, Medicinskog fakulteta, Mašinskog fakulteta i Elektrotehničkog fakulteta sa Univerziteta u Beogradu sa ciljem proširenja znanja i saradnje među ovim multidisciplinarnim stručnjacima (septembar / oktobar 2017.).