Istorija

GGG-Zemlja je osnovana 2016. godine od strane grupe istraživača iz Srbije i Japana kao rezultat naučne saradnje između dve zemlje koja je trajala 6 godina i dva projekta koja su finansirana od strane japanske agencije za međunarodnu saradnju (Japan International Cooperation Agency - JICA)