Projekti

  1. Jačanje kapaciteta za bilateralnu saradnju između IHTM-a (Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju, Beograd, Srbija) i HPIES (Hyogo Prefectural Institute of Environmental Sciences, Kobe, Japan) u cilju zajedničkog istraživanja o prisustvu i ponašanju trajnih organskih zagađivača (POPs) u rečnim sedimentima Srbije (2012)
  2. Izgradnja kapaciteta za analizu i mera smanjenja trajnih organskih zagađivača u Srbiji (2014-2017). - JICA grassroot
  3. Poboljšanje životne sredine u Pančevu (Srbija) kroz saradnju između akademske zajednice, vlade, industrije i građana - Enviro Improve