Aktivnosti

Ciljevi i zadaci

Globalna grupa zelenih - Zemlja se osniva radi ostvarivanja ciljeva u oblasti zaštite životne sredine, zaštite ekoloških ljudskih prava i edukacije u oblasti zaštite životne sredine i održivog poljoprivrednog razvoja, kao i promocije naučne i kulturne saradnje između Republike Srbije i Japana.To su sledeći ciljevi i zadaci:

 1. Povezivanje nauke i društva;
 2. Promocija odgovornog istraživanja i inovacija;
 3. Zaštita i unapređenje socijalnih i ekonomskih ljudskih prava, kao i podrška mladima i starijima;
 4. Promocija kvalitetnog obrazovanja u oblasti zaštite životne sredine i održivog razvoja;
 5. Promocija zdrave proizvodnje hrane;
 6. Uspostavljanje saradnje između istraživača iz Republike Srbije, Japana i drugih zemalja;
 7. Uspostavljanje saradnje između škola sličnih obrazovnih profila iz Republike Srbije i Japana i negovanja prijateljstva između naroda Japana i Srbije;
 8. Ostvarivanje svih ostalih ciljeva koji mogu da doprinesu razvoju ili promociji pitanja od značaja za Udruženje Globalna grupa zelenih - Zemlja.

Aktivnosti

Radi ostvarivanja svojih ciljeva Udruženje preduzima sledeće oblike aktivnosti:

 1. Povezivanje nauke i društva, kroz organizovanje stručnih skupova, naučno popularnih skupova, savetovanja, seminara, snimanje dokumentarnih filmova i drugih oblika edukacije i stručnog usavršavanja u ovoj oblasti;
 2. Promocija odgovornog istraživanja i inovacije;
 3. Saradnja sa univerzitetima, školama, stručnim udruženjima i drugim organizacijama u zemlji i inostranstvu koje se bave istim ili sličnim aktivnostima;
 4. Organizacija stručnjaka za rad na naučnim, stručnim i istraživačkim projektima iz domena zaštite životne sredine;
 5. Promocija zaštite i unapređenja socijalnih i ekonomskih ljudskih prava i podršku talentovanim mladima ljudima;
 6. Promocija kvalitetnog obrazovanja u oblasti zaštite životne sredine, održivog razvoja i cirkularne ekonomije uz promociju značaja razvijanja svesti o zaštiti prirode i pravu na zdravu životnu sredinu;
 7. Promocija zdrave proizvodnje hrane i upotrebe prirodnih organskih i neorganskih materijala u cilju održivog razvoja poljoprivrede;
 8. Uspostavljanje saradnje između istraživača iz Republike Srbije, Japana;
 9. Uspostavljanje saradnje između škola sličnih obrazovnih profila iz Republike Srbije i Japana;
 10. Nega prijateljstva između naroda Japana i Republike Srbije, kroz promociju kulture, umetnosti, nauke i tehnologije;
 11. Preduzimanje svih adekvatnih mera i aktivnosti za ostvarivanje društveno odgovornih ciljeva i ciljeva Udruženja, kroz aktivan rad organa Udruženja i članova Udruženja;
 12. Udruženje preduzima sve druge vidove aktivnosti koji su u skladu sa ciljevima i principima rada Udruženja Globalna grupa zelenih - Zemlja.